Vaše hodnoty jsou Vaším úspěchem

O mně

Jako certifikovaný a registrovaný kouč programu Mindset Vám mohu poskytnout systematické vedení pro Váš osobní rozvoj, nastavení a dosažení Vašich cílů.

Vystudoval jsem magisterský program Mediální a komunikační studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Svým založením jsem vždy tíhnul k humanitním i alternativním směrům, k psychologii a záležitostem lidského nitra a duše. Jelikož snad odjakživa dokážu naslouchat lidem, vciťovat se do jejich duší a rozebírat jejich trápení, už v minulosti za mnou spontánně přicházeli a svěřovali mi úskalí svých životů. Od mnoha z nich jsem pak slyšel slova uznání za pozornost a čas, které jsem jim věnoval. To mě přivedlo k osobnímu koučinku. Ke každému jednotlivci vždy přistupuju s nejlepší snahou porozumět, pochopit a podle možností a schopností inspirovat a pomáhat.

V rámci univerzitního studia jsem se zabýval následujícími významnými obory, což mi otevřelo dveře k možnosti poskytovat Vám své služby.

Psychologie - působení emocí, procesy učení, paměť a zapomínání, archetypy ("pravzory") lidského chování

Filozofie - jak poznáváme svět, co je skutečnost, zkoumání pravdy

Sociologie - společenské jevy a vztahy, společenské skupiny

Etika - morálka, mravnost, otázky etiky, aplikovaná etika, profesní etika

Teorie komunikace - přenosové komunikační modely, komunikační šumy

Teorie argumentace - induktivní a deduktivní argumenty, argumentační klamy, účinná argumentace

Dalším logickým krokem v mém životě bylo absolvování kurzu koučování a následné získání certifikátu a registrace programu Mindset. Jsem členem EMCC - celoevropské rady pro mentoring a koučování. Správnost mojí cesty potvrzujete právě VY, milé klientky a milí klienti. Vám patří moje velké poděkování.