Vaše sny jako Váš šťastný život

Pro Váš osobní rozvoj

Veškeré mnou používané postupy jsou založeny na vědeckém poznání a jsou dostatečně vědecky ověřeny.

Nabízím účinnou pomoc při Vaší práci na osobním rozvoji a neslibuju zázraky na počkání jako mnoho jiných.

Neposkytuju esoterické ani psychoterapeutické služby.

Co je to koučink?

Historicky pojem koučink představoval podporu profesora studentovi při přípravě na závěrečné zkoušky na univerzitě. Koučink, jak ho chápeme dnes, je způsob, jak někomu pomoci k tomu, aby si byl schopen pomoci sám. Koučink pomáhá klientovi vidět problémy a překážky z jiného úhlu pohledu. Ideální je, pokud se podaří klienta dovést k tomu, aby přemýšlel i za hranice jemu dosud známých řešení, aby se tzv. dostal ven z pomyslné krabice, ve které byl až dosud zavřený (" think out of the box ").

citace: Mindset - Základy koučinku, Dr. Ivan Černohorský


Co Vás u mě čeká

Především nás společně čeká spousta povídání o Vašem životě. Nezbytnými jsou vzájemná důvěra, úcta, otevřenost, sympatie. Při našich setkáních budeme společně pracovat na Vašem osobním rozvoji a tvořit Vaši cestu ke spokojenějšímu životu.

Etický a diskrétní přístup

Jsem členem EMCC (European Mentoring & Coaching Council); etický kodex zde. Každý/á klient/ka je pro mě jedinečnou bytostí, ke které přistupuju s nejvyšší úctou, důvěrou, otevřeností a laskavostí. Každé setkání probíhá diskrétně a vše, co si řekneme v rámci naší společné práce, zůstává pouze mezi námi. Nezbytné záznamy z každého setkání vedu pod unikátním kódovým označením pro každého jednotlivce. Žádné osobní údaje nezaznamenávám.

Na čem společně můžeme pracovat

Pracovat můžeme prakticky na čemkoliv z každodenního života. Cokoliv toužíte změnit a posunout kupředu, dosáhnout svého cíle, ujasnit si Vaši situaci, objevit nový pohled na Váš život a podobně. Partnerské a rodinné vztahy, pracovní a studijní záležitosti, mezilidská komunikace, existenční záležitosti a další. Při našich setkáních postupně odhalíme, jak úspěšně postupovat k Vašemu cíli. Každá situace se dá zvládnout a každou překážku lze nějakým způsobem překonat. Společně se pokusíme najít klíč k účinnému řešení a jsem přesvědčený, že se nám to společně podaří k Vaší spokojenosti.


Jak to funguje?

Při našich setkáních mi budete vyprávět Váš příběh a budeme se soustředit na co největší podrobnosti, protože pro další postup jsou velmi důležité. Budu Vám pozorně naslouchat a vždy ve vhodný okamžik Vám budu pokládat cílené otázky, které Vás povedou k lepšímu pochopení skutečnosti, uvědomění si Vašich možností, lepšímu poznání Vašich hodnot a k ujasnění Vašich cílů. Budu Vám zadávat vypracování písemných tvůrčích cvičení a zábavných testů, jejichž výsledky pak společně projdeme. Může se stát, že během našich setkání zcela přehodnotíte Váš cíl a zvolíte si úplně jiný. Taky se může stát, že se Vám zkrátka nepodaří dojít k Vašemu cíli, ale zjistíte spoustu významných věcí o sobě, což bude výborným odrazovým můstkem pro Vaše nově objevené cíle. Počet setkání vždy určujete Vy, klienti. Sami se rozhodujete čeho chcete dosáhnout a do jaké doby. Na úvod každého dalšího setkání si povíme, jestli se Vám podařilo splnit to, k čemu jste se zavázali. Podle Vašeho výsledku budeme pokračovat dalšími kroky dokud nebudete sami spokojeni.

Co je to Mindset?

Osvědčený koučovací program Mindset vytvořil Dr. Ivan Černohorský na základě nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti pozitivní psychologie, neurovědy, mentálního tréninku a dalších. Program Mindset využívá účinné koučovací postupy a cvičení, které Vás budou provázet zábavnou formou na Vaší cestě ke spokojenějšímu životu.

Čím Vám můžu pomoct

Při našich setkáních můžeme použít model GROW, rozbor Vašich předpokladů pomocí SWOT, pracovat s pozitivní psychologií, učit se zvládat stres a obavy, zvládnout dovednost asertivity, nastavit cíle na základě Vámi upřednostňovaných hodnot pomocí postupů koučovacího programu Mindset. Můžeme se věnovat umění účinné argumentace a harmonické komunikace, pracovat s Vaší osobností jako s Vaší značkou a na spoustu dalších věcí určitě společně ještě přijdeme. Naše vzájemná setkání budou především tvůrčím procesem, který bude vyžadovat vysoké nasazení a zapálení na obou stranách. Už teď se těším na tvoření s Vámi, mými milými klientkami a mými milými klienty.

Vy sami tvoříte Váš jedinečný život